Blog

تیتر خبر ۱

با این توضیحات برویم سراغ اصل موضوع! این که چطور با استفاده از ارزشیابی می‌توانیم فن‌بیان و مهارت‌های سخنوری خود را بهبود ببخشیم.همه ما زمانی که به سخنرانی دیگران نگاه می‌کنیم (چه در یک سمینار و چه در فیلم یک سخنرانی) مطمئناً حس خاصی نسبت به سخنران داریم. مثلاً گاهی اوقات می‌گوییم: «چقدر خشک و بی‌روح» و یا گاهی [...]

تیتر خبر ۲

اصل اول سخنوری: گوش دادن بهتر از گفتن اول اصل بسیار کلیدی و مهم در سخنوری، گوش دادن درست است. گوش دادن موثر و مفید (و نه شنیدن) اهمیت بسیار زیادی دارد و ما اعتقاد داریم که پرحرفی یک معضل بسیار بزرگ است.بنابراین بسیار مهم است که قبل از هر چیزی شروع به تقویت گوش‌هایمان کنیم.در رابطه با این موضوع نوشته‌های زیادی [...]