پیشرفت اجتماعی،ارتقای شغلی و قدرت تاثیر گذاری بر دیگران

? What is Parsmasters
Visit a Club
Become a Member
Choose Your Learning Path

عضویت در پارس‌مسترز

شما هر زمانی که …

آموزش راهبری،

در باشگاه میتوانید علاوه بر …

  • آدرس: مشهد – بلوار سرافرازان – سرافرازان ۹ – موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری – طبقه +۱
  • تلفن: +۹۸ ۵۱۳ ۸۲۱۰۰۷۵

اخبار

تیتر خبر ۱

با این توضیحات برویم سراغ اصل موضوع! این که چطور با استفاده از ارزشیابی می‌توانیم فن‌بیان و مهارت‌های سخنوری... read more

تیتر خبر ۲

اصل اول سخنوری: گوش دادن بهتر از گفتن اول اصل بسیار کلیدی و مهم در سخنوری، گوش دادن درست است.... read more


نقش‌ها