Buying

تیتر خبر ۲

اصل اول سخنوری: گوش دادن بهتر از گفتن اول اصل بسیار کلیدی و مهم در سخنوری، گوش دادن درست است. گوش دادن موثر و مفید (و نه شنیدن) اهمیت بسیار زیادی دارد و ما اعتقاد داریم که پرحرفی یک معضل بسیار بزرگ است.بنابراین بسیار مهم است که قبل از هر چیزی شروع به تقویت گوش‌هایمان کنیم.در رابطه با این موضوع نوشته‌های زیادی [...]